You are currently viewing קופות גמל לחיסכון פנסיוני

קופות גמל לחיסכון פנסיוני

image_pdfimage_print

שכיר או עצמאי, וודאי יודע כמה חשוב לחסוך כבר היום, כדי לסייע לו ולבני משפחתו ולהמשיך לנהל את אותה רמת חיים אליה הורגלו, לאחר גיל פרישה.

קופת גמל לתגמולים ופיצויים היא תוכנית לחיסכון פנסיוני המאפשרת לצבור כספים לגיל פרישה. קופת הגמל מציעה מגוון מסלולי השקעה בעלי מדיניות השקעה שטנה ומגוונת, כך שניתן לבחור בתמהיל השקעות ייחודי המותאם לצרכיו והעדפותיו של הלקוח.

יתרונות:

מבחר מסלולי השקעה המאפשרים ליהנות ממגוון אפיקים מתמחים ומסלולים מותאמי גיל, בהתאם להעדפת הלקוח.
ניתן לנצל הטבות מס בגין הפקדות לקופת גמל, בצורת ניכוי וזיכוי.
דחיית תשלום המס למועד המשיכה.
עמית עצמאי יכול להפקיד סכומים חד פעמיים בקופה בכל עת.
עמית שכיר נהנה מהשתתפות המעסיק בחיסכון הפנסיוני.
חשוב לדעת! ניתן להעביר כספים מקופות אחרות מבלי לפגוע בזכויות הוותק ובנזילות הכספים שנצברו, ללא עמלות וקנסות.