You are currently viewing קופות גמל | להשקעה

קופות גמל | להשקעה

image_pdfimage_print

קופת הגמל שתאפשר לך ליהנות מיתרונות משמעותיים על פני אפיקי החיסכון השונים, בטווח הקצר, הבינוני והארוך, ולהגדיל את החיסכון העתידי, תוך שמירה על נזילות הכספים.

קופת גמל להשקעה מציעה גמישות בניהול ההפקדות וצבירת הרווחים, ומאפשרת משיכה הונית חד פעמית בכל נקודת זמן ללא קנס, או משיכה קצבתית לאחר גיל הפרישה.

לאחר גיל הפרישה במשיכת הכספים כקצבה, יינתן פטור, הן מתשלום מס רווחי הון והן מתשלום מס הכנסה על הקצבה. בנוסף, ניתן יהיה למנות מוטבים, שיוכלו גם כן למשוך את הכספים שנצברו וליהנות מהטבות מס.

כל עוד לא מתבצעת משיכת כספים מהקופה, אין תשלום מס על רווחי ההון שנצברו. דחייה של תשלום המס למועד מאוחר יותר, שקולה לתשלום מס נמוך יותר. כך שמשתלם להמשיך להשקיע בקופה, לאורך שנים ארוכות ככל האפשר.

קופת הגמל מאפשרת בחירת מסלולי השקעה בהתאם לצרכים המשתנים של הלקוח לאורך השנים ומעבר בניהם בכל עת, מבלי לפגוע ברציפות ההשקעה וללא תשלום מס.

ככל שמקדימים להפקיד כספים בקופת הגמל בגיל צעיר, נהנים מצבירה גדולה יותר בגיל הפרישה.

קופת גמל להשקעה- קופה אחת, המון יתרונות:

  • פטור מלא ממס על רווחי ההון- במשיכת הכסף לאחר גיל פרישה, ניתן יהיה לקבל את הכספים כקצבה חודשית פטורה ממס.
  • דחיית תשלום המס- תשלום המס על רווחי ההון יגיע רק במועד משיכת הכספים
  • נזילות- כספי החיסכון נזילים וניתנים למשיכה בכל עת וללא קנס
  • מעבר בין מסלולי השקעה- ללא קנסות וללא תשלום מס
  • ניהול השקעות- מערך ההשקעות ינהל את השקעת הכספים
  • גמישות- ניתן להפקיד סכום חד פעמי או תשלומים (תקרת ההפקדה השנתית עד 70,000 ₪ בשנה לכל אחד מבני המשפחה)
  • הלוואה בתנאים טובים- ניתן לקבל הלוואה עד 80% מהחיסכון הצבור בקופה, כשתקופת ההלוואה המקסימלית היא 7 שנים
  • דמי ניהול אטרקטיביים