You are currently viewing מתי באמת מתחילה הפנסיה שלך?

מתי באמת מתחילה הפנסיה שלך?

image_pdfimage_print

עפ"י חוק גברים גיל הפנסיה שלך הוא גיל 67 לגבר ו-62 לאשה בגיל זה פורשים מהעבודה, מפסיקים לקבל שכר ומתחילים להתקיים מן החסכונות שנצברו בחיסכון פנסיוני בתוספת הקצבאות של הביטוח הלאומי. מכיוון שבמרבית המקרים אנשים מגיעים לגיל הפרישה לאחר שהילדים כבר עזבו את הבית והם עומדים ברשות עצמם, צרכי הקיום פחותים ולכאורה כספי הפנסיה שלך והקצבאות אמורים להספיק לרמת חיים טובה. אלא שהחיים, כידוע, יותר מורכבים.

רבים, אולי אפילו הרוב, מתחילים לחשוב ברצינות על גיל הפרישה ועל הפנסיה רק כשהם מתקרבים אליו, בדרך כלל בסביבות גיל 50, קצת יותר מעשור לפני תאריך היעד לפרישה. אז הם מגלים שאולי מה שצברו לגיל הפרישה עלול לא להספיק כדי לשמור על רמת החיים אליה התרגלו בשנות חייהם כאנשים עובדים ומתפרנסים. ככל שתוחלת החיים עולה, כתוצאה משיפור דרמטי באיכות המזון והתפתחות שירותי הרפואה, הבעיה כמובן חמורה יותר. במילים אחרות, הפנסיה שלך בסכנה.

עבור מי שהזניחו את נושא הפנסיה לאורך חייהם קשה לעזור, והפתרון עבורם עשוי להיות שילוב של עבודות מזדמנות בשכר נמוך שישלים את כספי החיסכון ואת הקצבה. אך יש בכך התראה לדורות הבאים, בניהם ונכדיהם של הדור הנוכחי שמתקרב לגיל הפרישה. והמסר הוא חד וברור – הפנסיה שלך מתחילה מוקדם, בגיל צעיר, ביום הראשון לעבודה הראשונה. זה הרגע בו מתחילים לחסוך לפנסיה כחלק מסוים מההכנסה השוטפת.

בעבר החיסכון הפנסיוני היה נתון לשיקולו של כל אחד ורבים בחרו להשתמש בכל השכר לצרכי הקיום השוטפים ודחו את המחשבה על גיל הפרישה. אך בשנים האחרונות, לאחר שזיהתה את הבעיה ואת היקפה, יזמה המדינה את חוק 'פנסיה חובה' שמבטיח חיסכון פנסיוני ולו מינימלי לכל אחד. זה כאמור לא מספיק.

לכן, הכלל החשוב אותו יש להנחיל לילדים ולנכדים הוא לחשוב על הפנסיה שלך כבר בגיל צעיר, עם הכניסה למעגל העבודה, ולטפל בו באופן שוטף לאורך כל החיים עד גיל הפרישה