You are currently viewing חיסכון אישי גמיש ונזיל

חיסכון אישי גמיש ונזיל

image_pdfimage_print

גם חיסכון, גם השקעות וגם נזילות מלאה!

פוליסת חיסכון המשלבת חיסכון והשקעה, ומציעה ללקוח אפשרות להשקיע במבחר מסלולים בשילוב נזילות וגמישות מלאים בכספו.

הנזילות המלאה, כמו גם המעבר הגמיש בין מסלולי ההשקעה ללא עמלות וקנסות- מהווים יתרונות בולטים מול מכשירי החיסכון וההשקעה האלטרנטיביים בבנקים ובבתי ההשקעות.

למה כדאי לחסוך בפוליסת חיסכון?

הפקדות חודשיות החל מ-200 ₪, הפקדות חד פעמיות החל מ-10,000 ₪, ניתן לשלב בין שני סוגי ההפקדות.
נזילות מלאה של הכספים- ניתן למשוך את הכספים שנחסכו בכל רגע נתון, ללא קנסות או עמלות פירעון מוקדם.
מסלולי השקעה בתמהילים שונים וברמות סיכון שונות בהתאם להעדפות ולצרכי החיסכון.
מעבר בין מסלולי ההשקעה ללא עלות.
דמי הניהול נקבעים במועד ההצטרפות ומובטחים לכל אורך תקופת החיסכון.
אפשרויות לפטור חלקי ממס על רווחי הון לפורשים (סעיף 125ד' לפודת מס הכנסה).
אפשרויות שונות למשיכת כספים- כסכום חד פעמי, בתשלומים חודשיים או כקצבה מגיל הפרישה אשר משולמת לכל החיים.
אין תשלום מס על רווחי הון במעבר בין מסלולי ההשקעה, אלא רק במועד משיכת הכספים.

למי מתאים המוצר?

ללקוחות המעוניינים לחסוך את כספם לכל מטרה ולכל תקופת זמן, ולא מסתפקים בריביות שהבנק מציע עבור פיקדונות ותכניות חיסכון. בנוסף, לקוחות בגיל פרישה (מלאו להם 55 ומעלה ב-1.1.2003), יכולים להינות מפטור חלקי ממס רווחי הון, בהתאם לסעיף 125ד' לפקודת מס הכנסה