You are currently viewing התחלת עבודה חדשה? המעסיק פותח עבורך קרן פנסיה או ביטוח מנהלים?

התחלת עבודה חדשה? המעסיק פותח עבורך קרן פנסיה או ביטוח מנהלים?

image_pdfimage_print

על פי דין, עומדת לרשותך הזכות לבחור את המוצר הפנסיוני שלך, כמו גם את החברה שתנהל עבורך את החיסכון הפנסיוני כאשר ישנן אפשרויות שונות לחיסכון פנסיוני.

קרן פנסיה-

קרן פנסיה משלמת קצבה מגיל פרישה ובמקרה של אובדן כושר עבודה או חלילה במקרה מוות, משלמת הכנסה חודשית שוטפת לאלמנה ויתומים לכל החיים. בקרן הפנסיה הכיסוי הביטוחי למקרה מוות / נכות, נקנה בעלויות נמוכות יחסית למוצרים השונים. בקרן הפנסיה ניתן ליהנות ממבחר מסלולים המתאימים למצב האישי והמשפחתי.

יתרונות הקרן:

  • מבחר מסלולי ביטוח גמישים לבחירה, בהתאם למצב האישי והמשפחתי לרבות מסלול ייחודי הנותן מענה למשפחה עם ילד עם מגבלויות
  • מסלולי השקעה שונים לניהול הכספים הנצברים
  • דמי ניהול נמוכים יותר בהשוואה לסוגי החיסכון הפנסיוני האחרים
  • קרן הפנסיה מנוהלת ע"פ תקנון המאושר על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון ובהתאם להוראותיו