image_pdfimage_print

ביטוח חיים

לקחת כל מצב בחשבון

ביטוח חיים הוא הסכם קבוע מראש בין חברת הביטוח למבוטח, המבטיח הטבה כספית לו או ליורשיו, במקרים של פגיעה גופנית ומוות. אצל עטרת פז סוכנות לביטוח, תוכלו להיות מוכנים תמיד לכל מצב ולהרגיש בטוחים, כי הכול נלקח בחשבון.

 

כדי לבחור בתכנית ביטוח החיים המתאימה לכם ביותר, יש צורך בידע מקצועי מקיף, בניסיון מעשי מוכח ובקשרים הדוקים עם חברות הביטוח המובילות. את כל אלה, לצד שירות מחויב ורגיש, תמצאו אצל עטרת פז סוכנות לביטוח. צוות הסוכנות ישמח להיפגש אתכם ובהתאם להבנת צורכיכם האישיים ודרישותיכם הספציפיות, יציג בפניכם פתרונות ביטוח חיים בתנאים משתלמים וליתר ביטחון אישי.

 

מה כדאי לדעת על ביטוח חיים?

במצבים מסוימים במהלך החיים, עקב פגיעות גופניות או חלילה, מוות, עלולה להיפגע אנושות פרנסת המשפחה. לצד הדאגה המובנת לבן משפחה יקר, עולה גם דאגה קיומית כלכלית שאי אפשר להתעלם ממנה. בחירה בתכנית ביטוח חיים נאותה, תבטיח שבמצבים כאלה, לפחות המצב הכלכלי המוכר יישמר יציב וההתמודדות הקיומית תיחסך מכם.

כמה ביטוח חיים אתה צריך >>

כמה זה יעלה לך? >>

 

ביטוח חיים הוא הסכם בין המבוטח לחברת הביטוח הכולל בתוכו התייחסות לשורה של מצבי סיכון שונים, החל מפגיעות פיסיות הגורמות לנכות ועד מות המבוטח. בהסכם זה, נקבע מראש גובה הפיצוי שיקבל המבוטח או תקבל משפחתו, באם יתממש אחד ממצבי הסיכון המפורטים בפוליסה. עבור התחייבות זו, על בעל הפוליסה, המבוטח, לשלם לחברת הביטוח מידי חודש תשלום קבוע ומוסכם, הנקרא גם – פרמיה. גובה הפרמיה החודשית נקבע על בסיס נתוניו האישיים של המבוטח ומושפע מהם ישירות. לכן, ככל שמצבו הבריאותי של המבוטח יהיה טוב, כך ירד בהתאמה גובה הפרמיה.
 
תכניות ביטוח חיים שונות מאפשרות צבירה של הפרמיה החודשית כתכנית חיסכון. לאחר שלא התממשו מצבי הסיכון, יוכל המבוטח ליהנות מהון צבור כאשר ייצא לגמלאות. עם זאת, כדאי לדעת כי אפשרויות חיסכון אינן חלק מחייב בתוכניות ביטוח חיים ועל המבוטח להיות מודע לגבי כל הסעיפים המופיעים בפוליסה שבחר.


שאלות ותשובות נפוצות לחץ כאן >>

לקבלת הצעה לחץ כאן >> 

למידע נוסף אודות עטרת פז, סוכנות לביטוח  >>